Menu Composé

16.00 €
17.00 €
16.00 €
17.00 €
18.00 €
16.00 €

Menu Midi

11.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €
13.50 €

Menu Chirashi

13.50 €

Menu Bento

Menu Tartare & Shakeyaki

Menu Brochette

9.00 €
10.00 €
12.00 €
11.00 €
13.50 €
12.50 €
10.00 €
12.00 €

Menu Mixte

14.00 €
17.50 €
15.50 €
15.80 €
17.50 €
16.00 €
16.00 €
15.00 €
15.00 €
17.00 €

Menu Maki Sushi Sashimi

13.50 €
14.00 €
12.80 €
14.00 €
16.80 €
16.80 €
14.50 €
16.00 €
16.80 €
19.50 €
18.80 €
15.50 €
17.50 €
20.50 €
13.50 €
16.80 €
17.50 €
11.80 €
16.50 €

Menu Maison

22.80 €
38.00 €
38.00 €
65.00 €

Menu Donburi

13.50 €
12.00 €